گلدن الکترونیک

گلدن الکترونیک
گروه صنعتی گلدن الکترونیک طراح و تولید کننده محافظ های لوازم خانگی،انواع رله های صنعتی،ابزار دقیق دیجیتال
انواع گلدن الکترونیک