تایمر ذخیره دار دیجیتال پارس فانال مدل PFTD - 190 جدید