پریز تایمر دار 24 ساعته پارس فانال 

12 ماه گارانتی 12 ماه گارانتی
ارسال به سراسر کشور ارسال به سراسر کشور